Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
09-400 Płock
ul. Przemysłowa 17 bud. B/112


Email:
plock@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 123 456 789